Ποιος ξέρει...

Τετάρτη 22 Απριλίου 2009Όποιος ξέρει και ξέρει πως ξέρει, είναι σοφός

Ακολούθησε τονΌποιος δεν ξέρει και ξέρει πως δεν ξέρει, είναι παιδί

Μόρφωσε το

Όποιος ξέρει και δεν ξέρει πως ξέρει, κοιμάται

Ξύπνα τον

Όποιος δεν ξέρει, και δεν ξέρει πως δεν ξέρει, πρέπει να'ναι πολιτικός

Απόφυγε τον


παράφραση του Καχιλ Τζιμπράν